Földgáz vásárlás az Országgyűlés Hivatala részére

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

2011/S 58-094325 KÉ-6693/2011.

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

2011/108-177384. KÉ-13903/2011.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.

tájékoztató a szerződés módosításáról

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

2012.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények