'Értékrendkutatás' a kisebbségi értékrenddel, életviszonyokkal és a közéleti aktivitással kapcsolatos társadalmi folyamatok felmérése a határon túli magyarság körében

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívás megküldésével indított eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-2793/2011.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

KárpátPress Művészeti és Szolgáltató Bt.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

KÉ-15024/2011.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények