"Együtt-lét" szabad téri fényképkiállításának kivitelezése, szűkített kiállítás bemutatása az Európai Parlamentben

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívás megküldésével indított eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-3023/2011.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Event Stuff Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

KÉ-24225/2011.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények