Tanulmányok készítése a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia kidolgozásához

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívás megküldésével indított eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-2992/2011.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződések

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-12523/2011.

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

KÉ-17323/2011.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények