Országházi telefonközpont és konyhai hűtőaggregátok technológiai hűtő-szellőztető berendezéseinek kivitelezése és karbantartása

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívás megküldésével indított eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-1688/2011.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

ENER-G Klíma Control Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

KÉ-12355/2011.

2012.

2013.

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények