Kossuth tér aszfaltburkolatának részleges cseréje

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívás megküldésével indított eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-35935/2010.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Magyar Aszfalt Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények