Tisztítóeszközök szállítása

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

közvetlen írásbeli felhívás megküldésével indított beszerzés

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-35038/2010.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Rákóczi Üzletház Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

KÉ-30167/2011.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények