Az Országgyűlés Hivatala informatikai hálózatának aktív elemeire kiterjedő helyszíni javítás és karbantartás, a meglévő hálózati eszközökre garancia kiterjesztése, rendszertámogatási szolgáltatás nyújtása és konzultáció biztosítása

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

KÉ-31028/2010.

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-35057/2010.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

KFKI Rendszerintegrációs Zrt.

tájékoztató a szerződés módosításáról

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Teljesítési tájékoztató

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények