Az Országház látogatói részére elektronikus idegenvezető rendszer szállítása és telepítése

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

közvetlen írásbeli felhívás megküldésével indított beszerzés

dokumentáció

dokumentáció

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-3606/2011.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

MIKROPO Vizuáltechnika Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-11876/2011.

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

KÉ-15018/2011.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények