Az Országgyűlés Hivatala informatikai hálózatának aktív elemeire kiterjedő helyszíni javítás és karbantartás, a meglévő hálózati eszközökre garancia kiterjesztése, rendszertámogatási szolgáltatás nyújtása és konzultáció biztosítása, két épületet összekötő alépítmények időszaki karbantartásai, valamint az Országgyűlés Irodaházában kiépített strukturált hálózat passzív részének esetenkénti átépítése és bővítése

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

KÉ-28840/2010.

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

 

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

 

tájékoztató a szerződés módosításáról

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények

KÉ-30735/2010.