Kapsch Meridian 1 telefon alközpontok szoftver upgrade-je

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmények

egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-29165/2009.

szerződés megkötéséről szóló tájékoztató 21/A. § (2)

közbeszerzési szerződések

Kapsch Kft.

szerződés módosításáról és teljesítéséről szóló tájékoztató

KÉ-10878/2010.

előzetes összesített tájékoztató

egyéb hirdetmények

ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok 305.§ (5)-(6)

közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában

 

17/C. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás a teljesítésről