Hangkazetták, számítástechnikai adathordozók, szalagos adattárolók szállítása

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmények

KÉ-22590/2009. egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-27137/2009.

szerződés megkötéséről szóló tájékoztató 21/A. § (2)

közbeszerzési szerződések

I-COM Kft.

szerződés módosításáról és teljesítéséről szóló tájékoztató

KÉ-36283/2010. KÉ-20364/2011.

előzetes összesített tájékoztató

egyéb hirdetmények

ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok 305.§ (5)-(6)

közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában

 

17/C. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás a teljesítésről