Irodaszerek, irodai papírok, írószerek, nyomott és nyomatlan levélpapírok és borítékok, talpas borítékok, leporellók szállítása

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmények

KÉ-18029/2009. egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-22358/2009. Tájékoztató az eljárás eredményéről

szerződés megkötéséről szóló tájékoztató 21/A. § (2)

közbeszerzési szerződések

I-Com Kft.

szerződés módosításáról és teljesítéséről szóló tájékoztató

KÉ-31445/2010. KÉ-22525/2011.

előzetes összesített tájékoztató

egyéb hirdetmények

ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok 305.§ (5)-(6)

közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában

 

17/C. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás a teljesítésről