Az Országgyűlés Irodaháza északi rész fűtéskorszerűsítési terveinek elkészítése

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmények

KÉ-18841/2009. egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-22904/2009. Tájékoztató az eljárás eredményéről

szerződés megkötéséről szóló tájékoztató 21/A. § (2)

közbeszerzési szerződések

Duoplan Műszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft.

szerződés módosításáról és teljesítéséről szóló tájékoztató

KÉ-28738/2009. Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

előzetes összesített tájékoztató

egyéb hirdetmények

ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok 305.§ (5)-(6)

közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában

 

17/C. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás a teljesítésről