Az Országház gőzkazánházi rendszer műszerezésének, vízszintszabályozó rendszerének felújítása, karbantartása

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmények

KÉ-14973/2009. egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-21197/2009. Tájékoztató az eljárás eredményéről

szerződés megkötéséről szóló tájékoztató 21/A. § (2)

közbeszerzési szerződések

SZETT Kft.

szerződés módosításáról és teljesítéséről szóló tájékoztató

KÉ-28174/2009. KÉ-28190/2010. KÉ-23575/2011. KÉ-32980/2011. KÉ-32980/2011.

előzetes összesített tájékoztató

egyéb hirdetmények

ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok 305.§ (5)-(6)

közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában

 

17/C. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás a teljesítésről