Az Országház "D" osztály területén tűzjelző rendszer kiépítése és a szüksgées helyreállítási munkák elvégzése

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmények

KÉ-10882/2009. egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-15357/2009. Tájékoztató az eljárás eredményéről

szerződés megkötéséről szóló tájékoztató 21/A. § (2)

közbeszerzési szerződések

G4S Biztonságtechnikai Zrt.

szerződés módosításáról és teljesítéséről szóló tájékoztató

KÉ-26010/2009. KÉ-22805/2010.

előzetes összesített tájékoztató

egyéb hirdetmények

ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok 305.§ (5)-(6)

közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában

 

17/C. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás a teljesítésről