Az eddigi EU-, illetve NATO-pályázatok díjazottjai

EU-pályázatok 1995 – 2013

1995

1996

1998

1999

2000

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Szerző

Egyetem/főiskola

Dolgozat címe/témaköre

Helyezés

1995

Iglói Gabriella

Külkereskedelmi Főiskola, Külgazdasági szak

Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásának gazdasági és társadalmi feltételei

I.

Heinz Ottó

Oxford University / Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Kar

A magyar EU-integráció jogi előkészítésének egyes feladatairól

II.

Sulyok Anna

Gödöllői Agrártudományi Egyetem

Koppenhágai kritériumok, Cannes-i Fehér Könyv

III.

Agócs Tünde

Gödöllői Agrártudományi Egyetem

Élelmiszerjogi szabályzás,

EU és Magyarország közötti

agrár-kapcsolatrendszer

Különdíj

Heinz Frigyes

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Az agrárszektor szerepének és lehetőségeinek elemezése integrálódásunk vonatkozásában

Különdíj

Tóth Tamás

Rendőrtiszti Főiskola

Jogharmonizáció, jelenlegi helyzet és a további feladatok

Különdíj

Magyar Gyöngyvér

ELTE

Állam- és Jogtudományi Kar

Jogharmonizációs kötelezettségek a környezetvédelmi szabályozás területén

Különdíj

1996

Horváth Viktor

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, politológia szak,

(IV. évf.)

Az integráció kibővítésének várható társadalmi, politikai és gazdasági következményei

I.

Heinz Frigyes

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem / London School of Economics

A Monetáris Unió megvalósításának hatása a magyar gazdaságpolitika szerepére és mozgásterére

I.

Hovánszki Arnold

József Attila Tudományegyetem (JATE) Állam- és Jogtudományi Kar

Polgárközeliség, átláthatóság -

a magyar közvélemény felkészítésének jelentősége

III.

Ritecz György,

dr. Sallai János

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE)

A határőrség jelenlegi és jövőbeni helye, szerepe, feladatrendszere az EU-hoz való csatlakozás jegyében

Különdíj

Kepenyes Ágnes

Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, (IV. évf.)

Magyarország integráció érettsége, teendők a csatlakozás érdekében

Különdíj

1998

Horváth Viktor

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, politológia szak,

(V. évf.)

A kohéziós politika alakulása, működése és reformja

I.

Kovács Balázs

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola

Az Európai Unióhoz való csatlakozás várható hatása az idegenforgalmi szektorra

II

László Adrienne

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

Pénzügyi szolgáltatások szabadsága az EU-ban és Magyarországon

III.

Petró Rita

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, (PhD-hallgató)

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz az átalakuló bel- és igazságügyi együttműködés tekintetében

Különdíj

Erdő Mariann

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,

(IV. évf.)

A Kormányközi Konferencia eredményeinek hatása a magyar csatlakozásra

Különdíj

1999

Hamara Krisztina

JATE Állam- és Jogtudományi Kar,

(IV. évf.)

Az AGENDA 2000 programcsomag jelentősége

I.

Sipos Péter

JATE Állam- és Jogtudományi Kar

A fogyasztói érdekek védelme az Európai Unió jogában és a magyar jogharmonizációban

II.

Nagy Gábor Miklós

Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézete, (V. évf.)

A magyar agrárágazat csatlakozása az EU egységes piacához

III.

Fülöp Botond

Janus Pannonius Tudományegyetem (JPTE) Állam- és Jogtudományi Kar,

(III. évf.)

A nemzeti parlamentek szerepe az európai integrációban

Különdíj

Pócsi András Zsolt

KLTE Közgazdasági és Üzleti Képzés, (V. évf.)

A távközlés jövője Magyarországon - a liberalizáció és EU-csatlakozás tükrében

Különdíj

2000

Remetei-Filep Ágoston

ELTE Állam és Jogtudományi Kar,

(V. évf.)

A légi közlekedés versenyjogi megítélése

I.

Harmund Mónika

Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, (V. évf.)

Az európai uniós csatlakozás várható következményei a magyarországi állatvédelem vonatkozásában

II.

Szegedi Balázs

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, (III. évf.)

A csatlakozás várható következményei a magyar villamosenergia-szektorban

III.

Dux Veronika

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, (V. évf.)

A magyar szabályozás EK-jogharmonizációja a közbeszerzések területén

Különdíj

2001

Budvig Anita

Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar,

(V. évf.)

A csatlakozás várható következményei a magyar gazdaság gabonaszektorában

I.

Szigeti Borbála

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, (V. évf.)

A magyar-magyar kapcsolatok schengeni perspektívából

II.

Bárány Péter

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE)

Társadalomtudományi Kar, (V. évf.)

Minden út Nizzába vezet

III.

Mráz Dániel

BKÁE Társadalomtudományi Kar, (IV. évf.)

Mi következik?

Különdíj

2003

Bassola Bálint

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,

(V. évf.)

Az általános szerződési feltételekben alkalmazott tisztességtelen klauzulák kérdésköre

I.

Deák Andrea

BKÁE Gazdálkodástudományi Kar, (IV. évf.)

Az EU-csatlakozás várható következményei a magyar agráriumban

II.

Bögi Eszter

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Jog- és Államtudományi Kar,

(V. évf.)

Az európai parlamenti választások és a magyar választójog

III.

Petrovics Adrienn

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,

(V. évf.)

A tagállamok kártérítési felelősségi feltételeinek összehasonlítása

III.

Mityók Dániel

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, (II. évf.)

Közpénzek ellenőrzése közérdekből az EU követelményei alapján

Különdíj

Kellner Dániel

Pécsi Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Kar, (V. évf.)

Lobbizás az Európai Unióban és Magyarországon

Különdíj

2004

Szoboszlai Ágnes

Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, (IV. évf.)

Európai büntetőjog

I.

Juhász Mária

Miskolci Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, (V. évf.)

A borágazat támogatása az EU-ban a magyarországi vonatkozások tükrében

II.

Juhász Attila

ELTE Bölcsészettudományi Kar, történelem-politikaelmélet szak,

(V. évf.)

Az uniós csatlakozás várható társadalmi hatásai Magyarországon és az Európai Unióban a nemzetközi migráció vonatkozásában

III.

Soltész Melinda

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,

(V. évf.)

Munkáltatók és munkavállalók nyilvántartása és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás

Különdíj

Töttös Ágnes

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, (V. évf.)

Menekültügy Európában

Különdíj

2005

Bodnár Tünde

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,

(V. évf.)

A szőlőtelepítés szabályozása Magyarországon és az EU-ban

I.

Szabó Krisztián

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,

(V. évf.)

A magyar alkotmányjog új kihívásai

II.

Koós Gábor

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,

(IV. évf.)

A vasúti teherszállítás üzleti piaci liberalizációja az EU-ban

III.

Sipos Ágnes

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar, (V. évf.)

A ráckevei kistérség turizmusfejlesztése

Különdíj

Santavecz Beatrix

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, (IV. évf.)

Az interneten kötött szerződések

Különdíj

2006

Balogh Jeremiás Máté

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, (III. évf.)

Az európai uniós tagság következményei a magyar szőlő- és borszektorban

I.

Szentkuti Dániel

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,

(V. évf.)

A jelentős piaci erejű szolgáltatók azonosításának közösségi és magyar szabályai az elektronikus hírközlési jogban

II.

Tősér Júlia

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar, (IV. évf.)

Az édes élet feltételei a csatlakozás után - a magyar méhészet lehetőségei és kihívásai

III.

Vári Sára

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar, (V. évf.)

Az EU-csatlakozás társadalmi hatásai a nemzetközi fejlesztési politika tükrében

Különdíj

Kazincy Dorottya

PPKE Jog- és Államtudományi Kar, (IV. évf.)

Az Európai Unió határ- és vízumpolitikája

Különdíj

2007

Gál Péter

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar, (V. évf.)

Veszélyek és esélyek, avagy az Európai Unió borpiaci reformjának várható hatásai a magyar borgazdaságra

I.

Kaviczki Zsuzsanna

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,

(V. évf.)

Az európai gazdasági és szociális modell kihívásai a globalizáció tükrében (Az európai és hazai nyugdíjrendszerek kihívásai)

II.

Tóth Máté

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,

(V. évf.)

A termékfelelősség Magyarországon és az Európai Unióban; reciprocitás a termékbiztonsággal

III.

Némethné Kocsis Melinda

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,

(V. évf.)

A polgári eljárásjogi szabályok egységesítésének folyamata a fizetési meghagyásos eljárás tükrében

III.

Tősér Júlia

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar, (V. évf.)

Pénz az ablakban - de vajon beengedjük? Vállalkozásfejlesztés, mint a felzárkózás lehetséges útja a Gazdaságfejlesztési Operatív Program tükrében (Az uniós csatlakozás társadalmi/gazdasági hatásai Magyarországon)

Különdíj

Krajcsák Zoltán

Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar, (I. évf.)

Az Európai Uniós tagság magyar megítélése 3 évvel a csatlakozás után

Különdíj

2008

Kreisz Brigitta

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, (IV. évf.)

Versenyképesség és/vagy szolidaritás.

A lisszaboni stratégia értékelése

I.

Minárik Ferenc

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,

(IV. évf.)

Az előzetes döntéshozatali eljárás iránti magyar kérelmek sorsa

II.

Kiss Ibolya

Debreceni Egyetem Közgazdaság-tudományi Kar,(V. évf.)

A nagy nemzetközi figyelemmel kísért események és az országimázs

III.

Szalontai Kata,

Vas Korinna

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar, (IV. évf.)

Magyarország-kép alakításának lehetőségei a 2011-es EU-elnökség idején

Különdíj

Berta Rita

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,

(IV. évf.)

A scrutiny és az egyeztetési eljárás

Különdíj

2009

Páger Balázs, Tóbi István

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, (IV., illetve V. évf.)

Az ország-promóció lehetőségei a 2011-es magyar EU-elnökségi kommunikációhoz kapcsolódóan

I.

Salgó László Péter

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, (V. évf.)

Az uniós csatlakozás és a közösségi jog hatása a magyar aranyrészvény gyakorlatra

II.

Molnár András

Széchenyi István Egyetem Gazdaságtudományi Kar, (III. évf.)

Energia- és klímapolitika az Európai Unióban

III.

Peszeki Nikoletta

Széchenyi István Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, (III. évf.)

Az európai uniós tagság következményei a magyar mezőgazdaságban, az Alcsiszigeti Zrt esettanulmánya alapján

Különdíj

Pethő Brigitta

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,

(IV. évf.)

Új közösségi politikák létrehozása az EU-ban

Különdíj

2010

Dobos Balázs

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar, (II. évf.)

Gázdilemmák és kiútkeresés Kelet-Közép-Európában

I.

Orbán Endre

PPKE Jog- és Államtudományi Kar, (V. évf.)

A bel- és igazságügyi együttműködés reformja a Lisszaboni Szerződésben és a terület várható kihívásai

II.

Buda Lorina

Általános Vállalkozási Főiskola, Közszolgálati Alapszak, (II. évf.)

Magyarország euró övezeti csatlakozásának kérdései a gazdasági és pénzügyi világválság után

III.

Lakatos Lilla

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, (II. évf.)

Az Európai Unió lehetőségei és kihívásai a nemzetközi politikai színtéren

 

Különdíj

Páger Balázs, Tóbi István

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, (V., illetve VI. évf.)

Magyar EU-elnökség: lehetőségek az Unió magyarországi és Magyarország európai képének formálására

Különdíj

2011

Nagy Veronika

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, (III. évf.)

Kihívások előtt a Gazdasági és Monetáris Unió - Megdőlt illúziók és sorsfordító idők az eurózónában

I.

Kálmán János

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, (V. évf.)

Az európai egységes piac jelentősége és működése - Az új európai pénzügyi felügyeleti architektúra

II.

Barta Péter

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, (V. évf.)

A közösségi és a magyar versenyjogi matéria személyi, illetve tárgyi hatályának összehasonlító analízise

III.

Haffner Tamás

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (I. évf.)

A közösségi energiapolitika helyzete és kihívásai

Különdíj

Székely Nikolett

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, (II. évf.)

A földgázellátás biztonsága az Európai Unióban

Különdíj

2012

Csetnyák Dávid

Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi kar, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (I évf.)

Utópia és kihívás, az Európai Unió energiapolitikájának külső dimenziója 2011 eseményeinek tükrében különös tekintettel a lengyel és a német álláspontra

I.

Dancsik Bálint

Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, pénzügy mesterszak, I. évf.)

A monetáris unió helyzete. A pénzügyi és gazdasági válságra adott európai válasz

II.

Tőzsér Tamás János

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (V. évf.)

Hitelminősítők az egységesülő európai tőkepiaci szabályozás tükrében

III.

Varga András

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, politológia mesterszak, (II. évf.)

A Válságkezelés és a Demokratikus Deficit

Különdíj

Buda Lorina

Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi kar, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (II. évf.)

Együtt tovább? Az euróövezet válsága, gazdasági és intézményi elemzés

Különdíj

2013

Kiss István

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak (V. évf.)

Az Európai Uniós csatlakozás hatásai a magyar gabonatermelésre, merre tovább közös agrárpolitika?

I.

Orosz Cintia

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, jogász szak (V. évf.)

Az Európai Parlament szerepe a Lisszaboni Szerződés tükrében és szerepének várható fejlődési irányai a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követő gyakorlati példák alapján

II.

Vulcz Lilla

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi igazgatás szak (III. évf.)

A nemzetközi fejlesztési együttműködés kétes jövője

III.

Soltész Petra

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi gazdálkodási szak, (III. évf.)

Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra

Különdíj

 

NATO-pályázatok 1996 - 2001

1996

1998

1999

2000

2001

Szerző

Egyetem/főiskola

Dolgozat címe/ témaköre

Helyezés

1996

Szabó Szilvia, Gulya Géza

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,

(IV. évf.

A magyar NATO-tagság és a közvélemény

I.

Polner Gergely

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

A NATO-csatlakozás dilemmái

III.

Hajnal Zsolt, Horváth Ágnes

Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar /

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

A NATO-hoz tartozással kapcsolatos tájékoztatás a tagságra való felkészülés érdekében

III.

Sztrókay Judit

Gödöllői Agrártudományi Egyetem Vezető- és Továbbképző Intézete

A magyar NATO-tagság helye, jelentősége az Európába való integrálódásunkra irányuló politikában

Különdíj

Hali Orsolya

JPTE Közgazdaságtudományi Kar, (IV. évf.)

NATO-tagság és a közvélemény tájékoztatása

Különdíj

 

1998

Sztrókay Judit

Gödöllői Agrártudományi Egyetem Vezető- és Továbbképző Intézete

A NATO-bővítés költségei, gazdasági hatása

I.

Ambris József

ZMNE

Vezérkari Tanfolyam

A NATO-tagságra való felkészüléssel kapcsolatos feladatokról

II.

Nemes Dénes

Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola

Magyarország és a NATO

II.

G. Szabó Szilvia,

Gulya Géza

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,

(V. évf.)

A NATO-tagságra való felkészüléssel kapcsolatos feladatok

Különdíj

Kutlán Endre

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

A magyar NATO-tagság és a magyar közvélemény

Különdíj

Krajnc Zoltán, Tatorján István

ZMNE DRN-1, DRN-2 doktorandusz osztály

A repülő- és légvédelmi haderőnem

Különdíj

1999

Nagy Viktor

ZMNE

Hadtudományi Kar

A polgári-katonai kapcsolatok alakulása Magyarországon

I.

Stanitz János

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,

(V. évf.)

A további NATO-bővítés perspektívái

II.

Nagy Nikoletta

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, (II. évf.)

A magyar haderő reformja a NATO-tagság tükrében

III.

Simon János

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,

(V. évf.)

A transzatlanti kapcsolatok jövője

Különdíj

Buru Éva

Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, politológia szak

A civil kontroll szerepe

Különdíj

2000

Drommer Izabella

Szegedi Tudományegyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kar,

(III. évf.)

A NATO első háborúja: a koszovói beavatkozás

I.

Pásztor Judit

BKÁE (III. évf.)

A magyar haderő további reformja

II.

Barla Ildikó

Miskolci Egyetem Álam- és Jogtudományi Kar, (V. évf.)

Partnerből szövetséges

III.

Domboróczky Zoltán

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar,

(MBA program, II. évf.)

A polgári-katonai kapcsolatok jövője

Különdíj

Kovács Krisztián

ZMNE

Hadtudományi Kar, (III. évf.)

Az önálló és hatékony európai védelmi képességek kialakításának lehetősége

Különdíj

2001

Kovács Krisztián

ZMNE

Hadtudományi Kar, (IV. évf.)

A transzatlanti kapcsolatok jövője

I.

Bálint György Rudolf

PPKE Jog- és Államtudományi Kar, (III. évf.)

A NATO-szövetséges Magyarország

II.

Krámer Dániel

BKÁE (IV. évf.)

Európai Unió - Egyesült Államok konfrontáció: lehetséges-e?

III.