Program

német parlamenti gyakornokok képzési programjához

A program céljai:

 • A rendelkezésre álló időben, olyan ismereteket nyújtani a fiataloknak, amelyek szélesítik kulturális és szakmai látókörüket, segítenek elmélyíteni a felsőoktatási intézményükben szerzett tudást, emellett olyan információkkal is gazdagodjanak, amelyeket eredménnyel hasznosíthatnak szakmai munkájuk során.
 • Hazánk politikai berendezkedését és kultúráját bemutatva továbbfejleszteni a két ország közötti hagyományosan jó kapcsolatokat.

A program pontjainak összeállításakor arra is figyelemmel kellett lenni, hogy a résztvevők Magyarországról, politikai-állami intézményrendszeréről nem, vagy csak nagyon kevés ismerettel rendelkeznek, ezért a program ezen intézmények megismerésének a lehetőségét is biztosítja.

A szakmai gyakorlat ideje:

2009. év október-novemberében 8 hét

A szakmai gyakorlat díjazása:

8 hétre 600 euro és az oda és visszautazás, valamint a szállás díja.

A résztvevők száma:

3-4 hallgató

Jelentkezés feltételei:

A pályázó jogász, politológus, közigazgatási vagy közgazdasági végzettséggel rendelkezzen. Angol nyelvtudás

A szakmai gyakorlat alapelemei:

1. Általános ismertető Magyarországról (politikai, történelmi múltja és jelene). A programpontot - a megelőző év kedvező tapasztalatai alapján – az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemtől felkért előadókkal tervezzük lebonyolítani. (első hét)

2. Bevezetés a magyar parlamentarizmus történetébe (első hét)

3. Találkozó az Országgyűlés politikai vezetőivel (második hét)

 1. Az Országgyűlés elnöke fogadja a gyakornokokat
 2. Találkozó az Országgyűlés egyik alelnökével
 3. Találkozó a frakciók képviselőivel, majd a négy frakció munkájának bemutatása
 4. Találkozó az IPU magyar csoportjának elnökével, valamint a német-magyar parlamenti csoport képviselőjével

4. Az Országgyűlés működésének, a Hivatal szervezeti egységeinek bemutatása, munkájukkal való megismerkedés (részletesebben a Főtitkárság, továbbá a Gazdasági Főigazgatóság, Országgyűlés Külügyi Hivatala, Országgyűlési Könyvtár) (harmadik hét).

5. Az Országgyűlés plenáris üléseinek, a Házbizottság, a Bizottsági elnöki értekezlet, valamint bizottsági ülések megtekintése. (negyedik hét)

6. Az Országgyűlés munkájához kapcsolódó szervezetek intézmények munkájának megismerése. (ötödik-hetedik hét)

 1. Köztársasági Elnöki Hivatal
 2. Miniszterelnöki Hivatal
 3. Alkotmánybíróság
 4. Országgyűlési Biztosok Hivatala
 5. Állami Számvevőszék
 6. Külügyminisztérium
 7. Országos Választási Iroda

7. Találkozó országgyűlési képviselőkkel, polgármesterekkel (nyolcadik hét)

 1. Lehetőség szerint képviselői választókerületi munka megismerése, illetve megyei, települési önkormányzatok munkájának megtekintése.
 2. Fővárosi Önkormányzat közgyűlése munkájának megtekintése

8. Szakmai gyakorlat közös értékelése, összegzése (nyolcadik hét)

9. Egyéb

 1. Találkozó szervezése a Németországi Szövetségi Köztársaság Budapesti Nagykövetsége munkatársaival
 2. Találkozó a magyarországi német kisebbség képviselőivel.
 3. Találkozó a magyarországi német alapítványok képviselőivel (Hans Siedel Alapítvány/Konrad Adenauer Alapítvány/ Friedrich Ebert Alapítvány)
 4. Találkozó a Budapester Zeitung / Pester Lloyd c. német nyelvű lap(ok) szerkesztőségén
 5. Találkozó a Bundestag által meghirdetett gyakorlaton részt vett ösztöndíjasokkal (az Egyesület szervezésében)

10. Alternatív programok (igény szerint, önköltségi alapon)

 1. Budapesti városnézés
 2. Múzeumlátogatás (pl.: Szépművészeti Múzeum, Nemzeti Múzeum, Szoborpark, stb.)
 3. Színház- és operalátogatás (német nyelvű előadások, zeneművek)