MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke és a Németországi Szövetségi Köztársaság Bundestagjának elnöke közötti megállapodás alapján az Országgyűlés elnöke:

PÁLYÁZATOT HIRDET

"PARLAMENTI GYAKORLAT"
címmel egyetemi végzettségű pályakezdő német fiatalok részére

2010. évben


Program célja:

A magyar Országgyűlés által szervezett program célja, hogy a magyar politikai rendszer, a közjogi berendezkedés iránt érdeklődő egyetemi végzettségű német fiatalok megismerkedhessenek a magyar államszervezettel és különösen az Országgyűlés munkájával.

Célunk, hogy a rendelkezésre álló időben, olyan ismereteket nyújtsunk a fiatal szakembereknek, amelyek szakmai és kulturális értelemben is szélesítik látókörüket, s ezáltal olyan tapasztalatokkal gazdagodnak, amelyeket további életpályájuk során is hasznosíthatnak.

A programban részt vevő gyakornokok olyan európai uniós tagállam közjogi berendezkedését ismerhetik meg, amely ápolja ezeréves államszervezetének történeti hagyományait, ugyanakkor az elmúlt két évtizedben a modern kor kihívásainak megfelelő demokratikus politikai rendszert és államszervezetet alakított ki. A fiatal szakemberek az Országgyűlés munkájának tanulmányozása mellet megismerhetik a legfontosabb alkotmányos szervek működését és bepillantást nyernek a helyi közigazgatás működésébe is.

A program időtartama:

2010. szeptember 15.- 2010. december 15.

A felvételt nyert pályázók a gyakorlat időtartama alatt díjazásban részesülnek, melynek havi összege:

 • 150.000 Ft

A Budapestre utazás és elutazás, továbbá a szállás költségeit a magyar Országgyűlés vállalja.

A programban 3 fiatal pályakezdő vehet részt.

Pályázati feltételek:

 • német állampolgárság,
 • jogász, politológus, szociológus, közigazgatási és közgazdasági szakirányú egyetemi végzettség,
 • társalgási szintű angol nyelvtudás,
 • alkotmányjog és közigazgatási érdeklődési kör,

A jelentkező életkora a pályázat benyújtásakor nem haladhatja meg a 30 évet.


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Önéletrajz
  (benne: értesítési cím, telefon, e-mail cím)
 • Egyoldalas bemutatkozó levelet arról, hogy miért jelentkezik a programra, miért érdekli a magyar parlamenti munka.
 • Publikációs jegyzék (amennyiben van).
 • Felsőoktatási intézmény igazolása a megszerzett felsőfokú végzettségről
 • Egyetemi oktató ajánlólevele a jelentkező tudományos tevékenységéről, illetve érdeklődési köréről, vagy speciális szemináriumon való részvételéről
 • Amennyiben a pályázó munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, úgy a munkáltató írásbeli igazolását arra nézve, hogy a gyakorlat időtartamára engedélyezi a hallgatónak a távollétet.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá:

 • 4db. 4x4-es színes igazolványképet
 • Orvosi igazolást

A pályázatok elbírálása:

A pályázat elbírálása két fordulóban történik. Az első fordulóban a pályázatokat a Magyar Országgyűlés elnöke által felkért bizottság értékeli.

A második fordulóban a kiválasztott jelöltek személyes meghallgatására kerül sor a berlini Magyar Nagykövetség épületében várhatóan 2010 júliusában. A pályázatok elbírálásának eredményéről minden pályázó értesítést kap.

A kiválasztási eljárás során felmerült szállás-, utazás-, és egyéb költségek megtérítésére nincs mód. A személyes megjelenéstől a megadott időpontban eltekinteni nem tudunk.

A pályázók kötelezettségei:

 • havonta értékelő összefoglaló készítése a programról, a tapasztalatokról
 • a program befejezését követő három hónapon belül tanulmány készítése egy, a hallgató által szabadon választott, azonban a magyar parlamentarizmushoz, illetve az alkotmányos berendezkedéshez kapcsolódó témakörön belül

A pályázatot két példányban az alábbi címekre kérjük beküldeni:

Dr. Borsos Csaba
Magyar Köztársaság - Országgyűlés Hivatala
Szervezési Főosztály
Budapest
Pf.:4.
1357.

Egy másolati példány:

Magyar Köztársaság Nagykövetsége
Dr. Peisch Sándor nagykövet

Unter den Linden, 76 10117
Berlin

Jelentkezési határidő: 2010. május 15.

További információ a programról:
http://udpa.web.officelive.com/default.aspx

 

 


Van kedve a magyar Parlamentben tanulni?

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke és a Németországi Szövetségi Köztársaság Bundestagjának elnöke közötti megállapodás alapján az Országgyűlés elnöke:

PÁLYÁZATOT HIRDET

"PARLAMENTI GYAKORLAT"
címmel egyetemi végzettségű pályakezdő német fiatalok részére
2010. évben, három hónapra
BUDAPESTEN

Bővebb információ az alábbi honlapon:
http://udpa.web.officelive.com/default.aspx