A Korábbi jogszabályi háttér (2014 előtt)

TÖRVÉNYEK

Az Alkotmány (az 1949. évi XX. törvény)

1998. évi III. törvény az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

2/1993. (I. 22.) AB határozat
52/1997. (X. 14.) AB határozat
16/2007. (III. 9.) AB határozat
18/2007. (III. 9.) AB határozat
59/2007. (X. 17.) AB határozat

AZ ORSZÁGGYŰLÉS HATÁROZATA, BIZOTTSÁGOK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A Házbizottság által H/2833/1. számon benyújtott, Házszabálytól való eltérésre vonatkozó javaslat

Az Ügyrendi bizottság 42/1998-2002. ÜB. határozata Népi kezdeményezés tárgyalásaVissza