Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fóruma

2009. május 13-án a parlamenti pártok és képviselőcsoportok támogatásával megalakult a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fóruma.

A Fórum megalakulásáról és működéséről a tizenhárom kisebbségi önkormányzat vezetője és valamennyi országgyűlési képviselőcsoport statútumot fogadott el.

Az évente legalább kétszer ülésező fórum legfőbb célkitűzése, hogy rendszeresebbé és eredményesebbé váljon az együttműködés a parlament, a parlamenti bizottságok és a nemzeti kisebbségek országos önkormányzatai között, mind a törvényalkotási, mind a kormányzati ellenőrzési folyamatokban.

A Fórum elnöke az Országgyűlés mindenkori elnöke, tagjai a nemzeti és etnikai kisebbségi országos önkormányzatok vezetői, illetve az Országgyűlés képviselőcsoportjai által delegált képviselők.

Az elfogadott statútum

Az Országgyűlés 19/2010. (II. 26.) OGY határozata a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumáról