visszalépés a Házszabályhoz

Köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, ki nem hirdetett törvény elfogadásával kapcsolatos eljárás (Hsz. 110. §)

(HB. 1997. február 13., 1998. november 26., 2002. szeptember 26.) A Házbizottság az Alkotmány- és igazságügyi bizottság véleményét figyelembe véve az alábbi állásfoglalást alakította ki.
A Házszabály 110. § (2) bekezdésében előforduló „megfelelően" szófordulat az egyébként szokásos „értelemszerűen" szóhasználat tartalmának felel meg, az alábbiak szerint:
A ki nem hirdetett törvényhez módosító javaslatot mindazok előterjeszthetnek, akik egyébként zárószavazás előtti módosító javaslat benyújtására jogosultak, figyelemmel arra, hogy a Hsz. 110. § (2) bekezdése visszautal a 107. § (2) bekezdésére, amely csak a 107. § (1) bekezdésével együtt értelmezhető. Az itt felhívott joghelyekben nincs kizáró szabály.
Ki nem hirdetett törvényhez csak olyan módosító javaslatot lehet benyújtani, amelynek tartalma a köztársasági elnök által kifogásolt - vagy azokkal szorosan összefüggő - részekre vonatkozik. A Házbizottság ennek megállapításakor figyelemmel volt arra, hogy a Házszabály 110. § (2) bekezdése a 107. § (4) bekezdésének megfelelő alkalmazását rendeli.
Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság megállapítása szerint, ha nincs módosító javaslat, akkor nem kell záróvitát tartani, tekintettel arra, hogy ezt a Hsz. 110. § (2) bekezdésében felhívott 107. § (4) bekezdés nem teszi lehetővé.
A Házbizottság álláspontja szerint azonban módosító javaslat hiányában is szükség lehet, hogy a köztársasági elnök észrevételeivel kapcsolatos véleményét a kijelölt, illetve az Alkotmány- és igazságügyi bizottság előadója a plenáris ülés nyilvánossága előtt ismertesse.
A kijelölt bizottság feladatát a törvényhozás e szakaszában is az általános szabályok határozzák meg. Így pl.: módosító javaslatot nyújthat be, ajánlást, állásfoglalást készíthet és természetesen megvitathatja a köztársasági elnök átiratát. Az elnök a kijelölt bizottság által benyújtott módosító javaslatot is kiadja az Alkotmány- és igazságügyi bizottságnak, figyelemmel a Hsz. 110. § (2) bekezdésében, illetve 107. § (2) bekezdésében foglaltakra.
A Házbizottság indokoltnak tartja, hogy a Házszabály módosítása során az állásfoglalás elemei épüljenek be a Házszabályba.

 

visszalépés a Házszabályhoz