visszalépés a Házszabályhoz

A népi kezdeményezés tárgyalása

A Házbizottság által H/2833/1. számon benyújtott,
Házszabálytól való eltérésre vonatkozó javaslat, amelyet
az Országgyűlés 2000. július 19-i ülésén elfogadott:

A Házbizottság a Házszabály 23. §-ának n) pontjában foglalt jogköre alapján az alábbiakat javasolja az Országgyűlésnek:

Az Országgyűlés a népi kezdeményezések tárgyalása során - a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) rendelkezéseinek végrehajtása érdekében, figyelemmel az Ügyrendi bizottság 42/1998-2002. ÜB. állásfoglalására* - az alábbiak szerint térjen el a Házszabálytól:

A szabályszerű népi kezdeményezés az Országos Választási Bizottság elnökének - az Nsztv. 4. § (3) bekezdése szerinti - tájékoztatásával az Országgyűlés tárgysorozatába kerül. Ezt követően az Országgyűlés elnöke a népi kezdeményezés érdemében vélemény kialakítására kijelöli a hatáskörrel rendelkező bizottságot, amely érdemi véleményéről ajánlást nyújt be az Országgyűlésnek. Az Nsztv. 7. § (1) bekezdésében előírt tárgyalási kötelezettségének az Országgyűlés a törvényjavaslat általános vitájának lefolytatására vonatkozó szabályok szerinti vita formájában tesz eleget az alábbi eltérésekkel:

A vitának előterjesztője nincs, így előterjesztői expozéra és viszontválaszra nem kerül sor. A vita során elsőként a kijelölt bizottság előadója, illetve - ha van kisebbségi vélemény, a kisebbségi állásfoglalás előadója - ismerteti véleményét. A népi kezdeményezéshez módosító javaslatot benyújtani nem lehet. A Házszabály 102-104. §-ai nem alkalmazhatók.

Az Országgyűlés a vitát követően dönt arról, hogy a népi kezdeményezéssel egyetért vagy sem.

Lásd még a Házszabály normaszöveget után a 42/1998-2002. ÜB. állásfoglalást.


* Az Ügyrendi bizottság hivatkozott állásfoglalását lásd a Házszabály normaszövegének végén! (A szerk.)

 

visszalépés a Házszabályhoz