visszalépés a Házszabályhoz

Bejelentés napirend előtti felszólalásról*

az Országgyűlés elnökének

H e l y b e n

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

A Házszabály 51. § (1) bekezdése alapján napirenden nem szereplő, rendkívüli ügyben

a 200... év ...................... hó ......-i ülésnap napirendi pontjainak tárgyalása előtti

felszólalási szándékot

a - – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . képviselőcsoport nevében – bejelentem.

A felszólalás tárgya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A felszólalás oka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A felszólalás tárgya országos jelentőségű, mert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A felszólalás halaszthatatlan, mert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A felszólalás tárgya rendkívüli, mert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fenti tárgyban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szólal fel.**

Budapest, 200... .......................hó ........ nap


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
képviselőcsoport-vezető,
illetőleg - akadályoztatása esetén -
képviselőcsoportvezető-helyettes**


* Az Országgyűlés elnöke a Házszabály 97. § (3) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva 1997. szeptember 4-től a nyomtatvány alkalmazását elrendelte.

** A Házszabály 14. § (4) bekezdése szerint a képviselőcsoport-vezető akadályoztatása esetén a képviselőcsoportvezető-helyettes gyakorolhatja a bejelentési, illetőleg a felszólalási jogot.

 

visszalépés a Házszabályhoz