A benyújtott és elhangzott interpellációk száma és megoszlása 1990-2018

Ciklus

Benyújtott*

Elhangzott

Kormánypárti

Ellenzéki**

Összesen***

Kormánypárti

Ellenzéki**

Összesen***

száma

megoszlása

száma

megoszlása

száma

megoszlása

száma

megoszlása

száma

megoszlása

száma

megoszlása

1990-1994

151

16,8

748

83,2

899

100,0

130

17,1

630

82,9

760

100,0

1994-1998

57

6,1

879

94,1

934

100,0

45

5,6

761

94,7

804

100,0

1998-2002

404

33,0

823

67,2

1225

100,0

311

37,3

524

62,9

833

100,0

2002-2006

451

17,5

2121

82,5

2571

100,0

220

24,6

675

75,4

895

100,0

2006-2010

295

15,7

1604

85,2

1882

100,0

112

14,4

671

86,5

776

100,0

2010-2014

244

12,6

1508

87,4

1752

100,0

206

20,0

751

80,0

957

100,0

2014-2018 346 25,5 1009 74,5 1355 100,0 190 23,2 630 76,8 820 100,0

* A visszavont és visszautasított interpellációk számával együtt.
** A független képviselők által benyújtott interpellációk az ellenzéki frakciók adatai között szerepelnek.
***Amennyiben egy interpellációt kormánypárti és ellenzéki képviselő közösen nyújtott be, akkor azt külön-külön is feltüntettük a kormánypárti és ellenzéki frakciók adatai között, de az összesen rovatban egyként vettük figyelembe.
A Házbizottság 5-nél kevesebb független képviselő esetén ülésszakonként egy interpelláció, 6-10 független képviselő esetén ülésszakonként két interpelláció, 10-nél több független képviselő esetén havonta egy interpelláció elmondását biztosítja.