Tisztségviselő / érintett személy

Jogszabályi alap

Időpont

Kezdeményező

Országgyűlés honvédelemmel foglalkozó bizottsága tagjának jelölt képviselő

Nbtv. 17. § (2) bekezdés, 70. § (2) bekezdés b) pont és 74. § i) pont il) alpont

Megválasztása előtt és megbízása alatt legalább 5 évente

Országgyűlés elnöke

Országgyűlés nemzetbiztonsággal foglalkozó bizottsága tagjának jelölt képviselő

Nbtv. 19. § (1) bekezdés, 70. § (2) bekezdés b) pont és 74. § i) pont il) alpont

Megválasztása előtt és megbízása alatt legalább 5 évente

Országgyűlés elnöke

Országgyűlés Külügyi Bizottsága tagjának jelölt képviselő Nbtv. 19/B. § és 76/C. § Megválasztása előtt és megbízása alatt legalább 5 évente Országgyűlés elnöke

A honvédelemmel foglalkozó bizottság és a nemzetbiztonsággal foglalkozó bizottság szakértőjének jelölt személy

Nbtv. 70. § (2) bekezdés b) pont, 74. § i) pont im) alpont

Megbízása előtt és megbízása alatt legalább 5 évente

Országgyűlés elnöke

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója, főigazgató-helyettese

Nbtv. 70. § (1) bekezdés, 74. § i) pont in) alpont, valamint a 2003. évi III. törvény 8. § (5) bekezdés és 9. § (5) bekezdés

Kinevezése előtt és megbízása alatt legalább 5 évente

Országgyűlés elnöke

Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, választott és megbízott tagjai

Nbtv. 70. § (2) bekezdés b) pont és 74. § i) pont iv) alpont, valamint NEBtv. 8. § (3) bekezdés és 9. § (3) bekezdés

Megválasztásukat, megbízásukat követően és megválasztásuk, megbízásuk alatt legalább 5 évente

Országgyűlés elnöke

Országgyűlés vizsgáló- és eseti bizottsága tagjának jelölt képviselő, illetve tag (feladata ellátásához „Bizalmas” vagy ennél magasabb minősítési szintű minősített adatot szükséges felhasználnia)

Nbtv. 70. § (2) bekezdés b) pont és 74. § i) pont il) alpont

A vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményező országgyűlési határozati javaslatban foglaltak szerint

Országgyűlés elnöke

Országgyűlés vizsgáló- és eseti bizottsága szakértőjének jelölt személy (feladata ellátásához „Bizalmas” vagy ennél magasabb minősítési szintű minősített adatot szükséges felhasználnia)

Nbtv. 70. § (2) bekezdés b) pont és 74. § i) pont im) alpont

A vizsgálóbizottságot létrehozó országgyűlési határozatban foglaltak szerint

Országgyűlés elnöke

 

 
Az összeállításban előforduló jogszabályok címének rövidítései:

2003. évi III. törvény

=

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény

Nbtv.

=

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény

NEBtv.

=

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény