"Úgy kell tekintenünk az elszakított nemzetrészekkel való foglalkozásra, mint a nemzet belügyére"

A Parlament négy évvel ezelőtt az elsők között fogadta el a 2010. évi XLV. törvényt a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről, mely a trianoni békediktátum 90. évfordulójáról megemlékezve a magyarság történetének e szomorú dátumát a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.
Az Országgyűlés kinyilvánította, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme".

„A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bebizonyítsuk: a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására."

(Részlet a 2010. évi XLV. tv., azaz a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény indoklásából.)

A nemzeti összetartozás napja alkalmából közöljük Kövér László köszöntőjét, melyet a Nemzeti összetartozás bizottságának alakuló ülésén mondott el 2014. május 28-án. A beszéd szerkesztett változatát itt olvashatja.

Sajtóiroda