Az Országház kazánháza berendezéseinek, eszközeinek korszerűsítése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
EKR azonosító: EKR000590592019

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-13360/2019.

közbeszerzési dokumentumok

 

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

1. rész

szerződés
1. számú melléklet
2. számú melléklet

2. rész

szerződés
1. számú melléklet
2. számú melléklet

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények