Gépjárművek karbantartása, javítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. §-a szerinti tárgyalásos eljárás (össszefoglaló tájékoztató közzétételével)
EKR azonosító: EKR000481762018

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-20961/2018.

közbeszerzési dokumentumok

 

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

2. rész
szerződés
1. számú melléklet
2. számú melléklet
4. számú melléklet

3. rész
szerződés
1. számú melléklet
2. számú melléklet
4. számú melléklet
 

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények