Hőszállító rendszerek állapothelyreállító karbantartása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-7885/2018.

közbeszerzési dokumentumok

ajánlattételi felhívás
dokumentáció
bontási jegyzőkönyv
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
tárgyalási jegyzőkönyv

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
2. számú melléklet
6. számú melléklet
7. számú melléklet
8. számú melléklet

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények