Klímarendszerek felújítása és karbantartási feladatok ellátása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (1) bekezdése szerinti, kétszakaszos tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés a részvételi jelenkezések elbírálásáról
összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-11656/2018.

közbeszerzési dokumentumok

érdeklődés jelzése
részvételi felhívás
részvételi dokumentáció
ajánlattételi felhívás
ajánlattételi dokumentáció
kiegészítő tájékoztatás
kiegészítő tájékoztatás - melléklet
ajánlattételi határidő módosítás
kiegészítő tájékoztatás 2.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
1. számú melléklet
2. számú melléklet
5. számú melléklet
6. számú melléklet
7. számú melléklet
12.számú melléklet

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2018_11_22

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények