Telefonos alközponti rendszer modernizálása, karbantartása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (1) bekezdése szerinti, kétszakaszos tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-3655/2018.

közbeszerzési dokumentumok

érdeklődés jelzése
részvételi felhívás
részvételi dokumentáció
ajánlattételi felhívás
ajánlattételi dokumentáció

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
 

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-8020/2018.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2018_05_28.
2019.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

S&T Consulting Hungary Kft. előzetes vitarendezési kérelme
Ajánlatkérő válasza

S&T Consulting Hungary Kft. előzetes vitarendezési kérelme 2.
Ajánlatkérő válasza 2.
 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények