Belföldi időszaki kiadványok beszerzése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 117. § (1) bekezdése szerinti, tárgyalásos eljárás

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÉ-14577/2017.
összegezés az ajánlatok elbírásáláról

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-11793/2017.

közbeszerzési dokumentumok

ajánlattételi dokumentáció
módosított ártáblázat

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2018.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények