Bel- és külföldi időszaki kiadványok beszerzése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (1) bekezdése alapján nemzeti eljárásrendben indított tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-15719/2017.

közbeszerzési dokumentumok

érdeklődés jelzése

összefoglaló tájékoztatás
részvételi felhívás
részvételi dokumentáció

ajánlattételi felhívás
ajánlattételi dokumentáció
kiegészítő tájékoztatás
3. rész módosított ártáblázat

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés - 2. rész

szerződés - 3. rész

szerződés - 4. rész

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2018.
teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények