Különféle irodaszerek, nyomott és nyomatlan levélpapírok, borítékok és tasakok beszerzése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (1)-(2) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben bonyolított, kétszakaszos, tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-14636/2017.

közbeszerzési dokumentumok

részvételi felhívás
részvételi dokumentáció

ajánlattételi dokumentáció
kiegészítő tájékoztatás
kiegészítő tájékoztatás 2.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés


1. rész
szerződés
1. számú melléklet
2. számú melléklet

2. rész
szerződés
1. számú melléklet
2. számú melléklet

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

1. rész - 2018.
2. rész - 2018.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények