Villamos energia versenypiaci beszerzése

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

2017/S 019-031342.
KÉ-982/2017.

közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési dokumentumok
kiegészítő tájékoztatás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés az ajánlatok elbírálásáról
2017/S 089-174265.
KÉ-6230/2017.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet

tájékoztató a szerződés módosításáról

2018/S 056-123878.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények