Internet felőli túlterheléses típusú támadások elleni védelem, valamint új generációs, korszerű tűzfal rendszer kialakítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (1)-(2) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztatással induló kétszakaszos tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-3780/2017.

közbeszerzési dokumentumok


részvételi felhívás
részvételi dokumentáció
ajánlattételi felhívás
ajánlattételi dokumentáció
 

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
5. számú melléklet
 

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-13791/2017.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények