Országház Látogatóközpont átalakításának kivitelezése (672/2016)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés - az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-3110/2017.

közbeszerzési dokumentumok

ajánlattételi felhívás

dokumentáció, szerződéstervezet, nyilatkozatminták

műszaki tartalom
műszaki tartalom_pdf

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
 

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-7514/2017.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények