Társasági és szolgálati egyenruhák varratása, valamint társasági egyenruhák méretre igazítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-15998/2016.

közbeszerzési dokumentumok

ajánlattételi felhívás
ajánlattételi dokumentáció
konzultációs jegyzőkönyv

 

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
1. számú melléklet
3/1. számú melléklet
4. számú melléklet
 

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-19019/2017.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2017.
teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények