Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

 KÉ-14673/2016.

közbeszerzési dokumentumok

dokumentáció, nyilatkozatminták, szerződéstervezet

műszaki tartalom, árazatlan költségvetés

kiegészítő tájékoztatás
 

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-207/2017.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-8264/2017.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2017.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények