SAUTER épületautomatika rendszerek karbantartása és javítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (1)-(2) bekezdése szerinti kétszakaszos tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-2431/2017.

közbeszerzési dokumentumok

részvételi felhívás
részvételi dokumentáció
jegyzőkönyv a helyszíni bejárásról
ajánlattételi felhívás
ajánlattételi dokumentáció

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
2. számú melléklet

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2018.
2019.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények