Gépjármű karbantartás

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (1)-(2) bekezdése szerinti kétszakaszos tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-902/2017.

közbeszerzési dokumentumok

részvételi felhívás
részvételi dokumentáció
ajánlattételi felhívás
ajánlattételi dokumentáció
kiegészítő tájékoztatás
 

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

1. rész
szerződés
1. számú melléklet

 2. rész
szerződés
1. számú melléklet

 3. rész
szerződés
1. számú melléklet
 

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

1. rész
2017.
teljes kifizetés

2. rész
2017.
teljes kifizetés

3. rész 
2017.
teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények