Az Országgyűlés Hivatala által használt épületekben üzemelő tűzjelző és oltó, valamint gázjelző rendszerek karbantartása és javítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-16735/2016.

közbeszerzési dokumentumok

ajánlattételi felhívás
ajánlattételi dokumentáció

 

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
4. számú melléklet
 

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények