Épületautomatika rendszerek karbantartása és javítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés
KÉ-13921/2016.

közbeszerzési dokumentumok

felhívás
dokumentáció
jegyzőkönyv a 2016.10.10-i helyszíni bejárásról

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Nem került sor szerződéskötésre

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények