Az Országgyűlés Hivatala Látogatóközpont és kapcsolódó területeinek, valamint mélygarázs és kapcsolódó területeinek rendszeres takarítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés
KÉ-12901/2016.

közbeszerzési dokumentumok

felhívás és dokumentáció
helyszíni bejárás

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
1. számú melléklet 2. számú melléklet
3. számú melléklet 4. számú melléklet

 

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-6668/2017.

KÉ-15275/2017.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2017.
teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények