Bel- és külföldi időszaki kiadványok beszerzése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (1)-(2) bekezdése szerinti kétszakaszos tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-12994/2016.

közbeszerzési dokumentumok

dokumentáció letöltés
részvételi felhívás módosítás
ajánlattételi felhívás
ajánlattételi dokumentáció
kiegészítő tájékoztatás 1.
kiegészítő tájékoztatás 2.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés - Magyar Posta Zrt.

szerződés - EBSCO GmbH.

szerződés - SUWECO CZ. s. r. o.
 

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

1. rész - 2017., teljes kifizetés
2. rész - 2017., teljes kifizetés
3. rész - 2017., teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények