Az Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója és karbantartása

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

 KÉ-7333/2016.

közbeszerzési dokumentumok

Részvételi szakasz

dokumentáció letöltés:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.
1. kiegészítő tájékoztatás
2. kiegészítő tájékoztatás
3. kiegészítő tájékoztatás
jegyzőkönyv a 2016.08.02-i helyszíni bejárásról
 

Ajánlattételi szakasz

Dokumentumok
1. kiegészítő tájékoztatás
2. kiegészítő tájékoztatás
jegyzőkönyv a 2016. 09. 09-i helyszíni bejárásról
3. kiegészítő tájékoztatás
4. kiegészítő tájékoztatás
5. kiegészítő tájékoztatás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

Összegezés - részvételi jelentkezések
Összegezés - ajánlatok elbírásálásáról
KÉ-14606/2016.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Nem került sor szerződéskötésre

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

Előzetes vitarendezési kérelem - CLH Hűtés és Klímatechnikai Kft.

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények