A Hungaricana közgyűjteményi portál továbbfejlesztése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján uniós értékhatár alatti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés
KÉ-7957/2016.

közbeszerzési dokumentumok letöltés

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés


szerződés
1. számú melléklet
3. számú melléklet
 

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények