Vállalkozási keretszerződés az Országgyűlés Hivatala különböző kiadványainak nyomdai előállítására és kiszállítására

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (1)-(2) bekezdése szerinti kétszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés - részvételi jelentkezések
összegezés - ajánlatok
KÉ-9041/2016.

közbeszerzési dokumentumok letöltés

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
1. számú melléklet
 

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-17452/2017.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2017.
teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

előzetes vitarendezési kérelem - Pátria Nyomda Zrt.

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények