Liferay licencek beszerzése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-5969/2016.

közbeszerzési dokumentumok letöltés

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Nem került sor szerződéskötésre

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények